Contact

Praktijkruimte

Laan van Meerdervoort 622-624
2564 AK Den Haag

06 – 44 77 42 62
info@osteopathie-pieterse.nl

De praktijkruimte bevindt zich in de
Amf-praktijk:

www.amfpraktijk.nl

Online afspraak inplannen

Vanaf mei 2017 is het ook mogelijk direct via internet een afspraak in te plannen. Wegens de toegenomen vraag werk ik regelmatig een extra dagdeel.

Staat de juiste tijd er niet tussen? Bel of app dan gerust om te kijken of er nog andere mogelijkheden zijn voor een afspraak.

Het Covid-19-virus (corona virus)

In verband met het Corona virus zijn in de praktijk extra maatregelen getroffen. Er wordt extra schoongemaakt (paar keer per dag: deurklinken, bel, trapleuning, wasbakken en kranen, pinapparaat, wc’s, etc). Het verzoek is om een eigen handdoek mee te nemen.
We hanteren de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent ook dat ikzelf, collega’s in de praktijk en patiënten wordt verzocht om thuis te blijven bij milde verkoudheidsklachten, hoesten en/of niezen en/of koorts (38 graden en hoger). Alvast bedankt voor uw begrip hiervoor.
Door bovenstaande maatregelen kan de praktijk open blijven. Hierdoor kunnen wij nog steeds mensen met pijnklachten en ongemakken verder helpen.  

Routebeschrijving

De praktijk is met het openbaar vervoer te bereiken met de Randstadsrail / Tram 3, Halte Azaleaplein. De praktijk ligt recht tegenover de tramhalte.

Komt u met de auto dan kunt u gratis parkeren tot 17:00 uur.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u het formulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Het annuleren van afspraken kan alleen telefonisch.

Privacy

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de patiënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

De therapeut houdt een patiëntendossier bij, deze wordt samen met de patiënt aangevuld. De patiënt verschaft de gegevens, die van belang zijn voor een goede behandeling. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Gegevens worden aan de patiënt verstrekt, wanneer hij/zij hier schriftelijk om vraagt en zich bij de overdracht legitimeert. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden). Wanneer de patiënt toestemming geeft om bijvoorbeeld informatie aan een andere therapeut/arts te verstrekken dan wordt vastgelegd wat aan wie wordt verstrekt en zal in het dossier een schriftelijke ondertekende toestemming worden bewaard.

De praktijk maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier, middels het programma Crossuite. Crossuite heeft de veiligheid gewaarborgd door te voldoen aan de ISO27001 norm en is gecertificeerd NEN7510. Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met deze partij, waarin nadrukkelijk is beschreven dat zij zich houden aan de AVG wet. De overeenkomst is na te lezen in de praktijk. Alle gegevens zijn opgeslagen in dit systeem.

Vragen en klachten

De praktijk Osteopathie Pieterse doet zijn uiterste best om u tevreden te stellen. We beseffen echter dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u dat aan ons kenbaar maakt. Probeer in eerste instantie met de osteopaat uw klacht te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan tot een bevredigende oplossing leiden. Wanneer een klacht een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, kunnen we deze helaas niet meer in behandeling nemen.
Indien u met betrekking tot uw klacht niet met uw osteopaat overeen kunt komen, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het NRO om de klacht daar te melden. Raadpleeg daarvoor de website van het NRO via www.osteopathie-nro.nl

Stel uw vraag…

…Dan nemen wij binnen twee werkdagen contact op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht