Wat is osteopathie?

Mens als eenheid

De osteopathie ziet de mens als een biologische eenheid.

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode die zich richt op de dynamiek en onderlinge relaties van gewrichten, organen en andere weefsels van het menselijk lichaam. Het doel van de osteopathische behandeling is het herstellen van het natuurlijk evenwicht om zo gezondheid weer tot uiting te laten komen.

Het belangrijkste uitgangspunt van de osteopathie is dat de mens een biologische eenheid is. Alle systemen in het lichaam vormen een zorgvuldig uitgebalanceerd dynamisch en adaptief geheel. Wij zijn voortdurend in beweging. Bewegingen vinden bewust en onbewust plaats. Zo trekt de hartspier zo’n 100.000 keer per dag samen en gaat onze ribbenkast zo’n 20.000 keer op en neer bij de ademhaling. Zelfs organen bewegen voortdurend. De nieren leggen bijvoorbeeld zo’n 600 meter per dag af op de beweging van het middenrif. Dit houdt in dat er voortdurende wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt. Bij een gezond persoon vormen alle systemen met zijn bewegingen een uitgebalanceerd geheel. Wanneer deze balans is verstoord en geen compensatie meer mogelijk is, kunnen klachten ontstaan.

De osteopaat onderzoekt het gehele lichaam om te achterhalen welke systemen invloed op elkaar hebben en om te zoeken naar de oorzaak van de klacht.

Wat doet een osteopaat?

De osteopathie gaat uit van 3 systemen, die onderling afhankelijk van elkaar zijn.

  • parietaal systeem; bewegingsapparaat bv: botten, spieren, gewrichten.
  • viscerale systeem; inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel.
  • cranio-sacrale systeem; schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie.

Alle drie de systemen worden in het onderzoek afzonderlijk en in relatie tot elkaar getest.

De osteopaat behandelt door middel van zachte handgrepen de weefsels die niet vrij kunnen bewegen. De behandeling stimuleert het lichaam zelf de balans terug te vinden.

Geschiedenis van de osteopathie

Osteopathie komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. De arts Dr. A.T. Still (1828-1917) is de grondlegger van de osteopathie. “Osteopathie” komt van “osteon” (weefsel) en “pathos” (voelen).